Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Apache Burza Tutorial


Burza został pierwotnie stworzony przezNathan Marz i zespołu na BackType.BackType jest firmą analityki społecznej. Później Burza została przejęta i otwarte wchłaniany przezTwitter.W krótkim czasie, Apache Burza stał się standardem dla systemu rozproszonego przetwarzania w czasie rzeczywistym, która pozwala przetwarzać duże ilości danych, podobnie jak Hadoop. Apache Burza jest napisany w Javie i Clojure. Jest on nadal być liderem w analityce czasie rzeczywistym. Ten poradnik zbada zasady Apache Storm, rozproszonych wiadomości, montażu, tworzenia topologii burzy i wdrażać je do klastra burzy, workflow Trident, aplikacje czasu rzeczywistego i ostatecznie kończy się kilka przydatnych przykładów.


Publiczność

Ten poradnik został przygotowany dla profesjonalistów aspirujących do kariery w analizie dużych ilości danych przy użyciu Apache Burza ramy. Ten poradnik daje wystarczającą wiedzę na temat tworzenia i wdrażania klastra burzę w środowisku rozproszonym.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, trzeba mieć dobre zrozumienie Core Java i wszelkie smaki Linux.