Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

ASP.NET 4 Tutorial


.NETTO
ASP.NET

ASP.NET 4 stanowi ramy rozwoju dla budowania stron internetowych i witryn internetowych z HTML, CSS, JavaScript i skryptów serwera.

ASP.NET 4 obsługuje trzy różne modele rozwoju:

Strony internetowe, MVC (Model-View-Controller) oraz Web Forms:

Strony internetowe
MVC
Web Forms

Model pojedynczych stron (SPA)

Podobnie jak w PHP i ASP klasyczne


Model MVC

(Model-View-Controller)


Zdarzenie napędzane modelu

tradycyjny ASP.NET


ASP.NET 5

W 2015 roku Microsoft wydał ASP.NET 5.

ASP.NET 5 znacząca przebudowa ASP.NET.

ASP.NET MVC i strony internetowe są teraz połączone w jeden o nazwie ram MVC 6.

Obejmuje on następujące funkcje:

 • wsparcie Linux
 • wsparcie OSX
 • node.js wsparcie
 • angularjs wsparcie
 • Pomocnicy Tag
 • Zobacz Components
 • Web API
 • wsparcie GruntJS
 • wsparcie Bower
 • Nie Visual Basic
 • Brak Web Forms