Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Biblioteka standardowa języka C referencyjny Tutorial


C jest ogólnego przeznaczenia, proceduralne, konieczne język programowania komputerowego opracowany w 1972 roku przez Dennis M. Ritchie w Bell Telephone Laboratories w celu opracowania systemu operacyjnego UNIX.

C jest najczęściej używany język komputerowy, który utrzymuje wahania na numer jeden skali popularności wraz z językiem programowania Java, który jest równie popularnym i najczęściej stosowanym wśród współczesnych programistów.

Biblioteka standardowa C jest zbiorem C wbudowanych funkcji, stałych i plików nagłówkowych jak <stdio.h>, <stdlib.h>, <math.h>, itd. Biblioteka będzie działać jako podręcznika dla programistów C ,


Publiczność

Biblioteka standardowa C jest punktem odniesienia dla programistów C, aby pomóc im w projektach związanych z programowaniem systemowym. Wszystkie funkcje C zostały wyjaśnione w sposób przyjazny dla użytkownika i mogą być kopiowane i wklejane w projektach C.


Wymagania

Podstawowa znajomość języka programowania C pomoże w zrozumieniu C wbudowanych funkcji objętych w tej bibliotece.