Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Clojure Tutorial


Clojure jest wysoki poziom, dynamiczny język programowania funkcjonalne. Został on zaprojektowany w oparciu o język programowania LISP, i ma kompilatorów, który umożliwia należy uruchomić zarówno na Java i środowiska uruchomieniowego .NET. Ten poradnik jest dość obszerny i obejmuje różne funkcje związane z Clojure. Wszystkie funkcje są wyjaśnione na przykładach dla łatwiejszego zrozumienia.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla wszystkich tych specjalistów oprogramowania, którzy są chętni do nauki podstaw Clojure i jak umieścić go w praktyce.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, korzystny jest znajomość Java i LISP języka programowania.


Wykonaj Clojure Online

Dla większości z przykładów podanych w niniejszym poradniku znajdą PaństwoSpróbuj mu opcji, więc po prostu skorzystać z tej opcji, aby wykonać swoje programy Clojure na miejscu i cieszyć się swoją naukę.

Spróbuj za pomocą następującego przykładuWypróbuj opcję dostępną w prawym górnym rogu okna Przykładowy kod poniżej -

(ns clojure.examples.hello
   (:gen-class))

(defn hello-world [username]
   (println (format "Hello, %s" username)))

(hello-world "world")