Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
×

Excel Poradnik

Excel Strona domowa Excel Pierwsze kroki Excel Przeglądaj okno Excel Za kulisami Excel Wprowadzanie wartości Excel Poruszanie się Excel Zapisz skoroszyt Excel Tworzenie arkusza Excel Kopiowanie Arkusz Excel Ukrywanie Arkusz Excel Usuwanie arkusza Excel Zamknij skoroszyt Excel Otwórz skoroszyt Excel Pomoc kontekstowa Excel Wstawianie danych Excel Wybór danych Excel Usuwanie danych Excel Przenoszenie danych Excel Wydziwianie & kolumny Excel Kopiuj & Pasta Excel Odnaleźć & Zastąpić Excel Sprawdzanie pisowni Excel Zoom In-Out Excel Symbole specjalne Excel Wstawianie komentarzy Excel Dodaj pole tekstowe Excel Cofanie zmian Excel Ustawienie Typ komórek Excel Ustawianie czcionki Excel Dekoracja tekstu Excel Obróć Cells Excel Ustawianie kolorów Excel Wytyczne tekstowe Excel Łączyć & Owinąć Excel Krawędzie i odcieni Excel Zastosuj formatowanie Excel Opcje Arkusz Excel Regulacja marginesów Excel Orientacja strony Excel Nagłówek i stopka Excel Wstaw podziały stron Excel Set Background Excel zamrozić Excel Format warunkowy Excel Tworzenie formuł Excel Kopiowanie formuł Excel formuła referencyjny Excel Korzystanie z funkcji Excel Funkcje Bultin Excel Filtrowanie danych Excel sortowanie danych Excel Korzystanie z zakresów Excel Walidacji danych Excel Używanie stylów Excel Korzystanie z motywów Excel Korzystanie z szablonów Excel Korzystanie z makr Excel Dodawanie grafiki Excel Odnośniki Excel Arkusze drukarskie Excel Email skoroszyty Excel Przekłada arkusza Excel skoroszyt Bezpieczeństwa Excel Tabele danych Excel Tabele przestawne Excel proste Wykresy Excel Wykresy przestawne Excel Skróty klawiszowe Excel Szybka porada Excel Przydatne zasoby


 

samouczek Excel


Microsoft Excel jest komercyjnym arkusz kalkulacyjny napisany i dystrybuowane przez firmę Microsoft dla bieżącej wersji systemu Microsoft Windows i Mac OS X. W chwili pisania tego samouczka są dla systemów Microsoft Windows 2010 i 2011 dla Mac OS X.

Microsoft Excel jest narzędziem arkusza kalkulacyjnego w stanie wykonywać obliczenia, analizy danych i integracja informacji z różnych programów.

Domyślnie dokumenty zapisane w programie Excel 2010 są zapisywane z rozszerzeniem .xlsx gdzie jako rozszerzenie pliku z poprzednimi wersjami programu Excel jest .xls.


Publiczność

Ten poradnik został zaprojektowany dla użytkowników komputerów, którzy chcą nauczyć się Microsoft Excel w kilku prostych krokach, a oni nie mają wiedzy na temat korzystania z komputera i aplikacji firmy Microsoft. Ten poradnik daje wystarczającą wiedzę na MS Excel, skąd można wziąć pod uwagę przy wyższym poziomie doświadczenia.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu powinien posiadać podstawową wiedzę na temat urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, klawiatura, monitor, ekran itp i ich podstawowej działalności.