Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Jak Wywiad Tutorial


Wywiadów z ludźmi jest jedną z najbardziej podstawowych i podstawowych zadań w organizacji. Jest to ważny krok w celu uzyskania najlepszego zespołu w firmie. Umiejętności wywiadów nie są ograniczone tylko do zadając kilka pytań; chodzi o identyfikacji całą gamę talentów, że dana osoba, i który to proces może wykorzystywać te zdolności do optimum.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla rekruterów po raz pierwszy, i da im przechodni na proces selekcji, który ostatecznie prowadzi do wyboru najlepszych możliwych kandydatów do pracy.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tej lekcji, to powinni znać swoje firmowe wytyczne dotyczące włączenia nowego członka zespołu. Przepisy wymienione w niniejszym poradniku mają charakter ogólny i są po całym świecie. Jednak wiele firm ma konkretny zbiór zasad i przepisów, które chcą, aby ich HRs się stosować.