Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

JavaServer Faces (JSF) Samouczek


JavaServer Faces (JSF) jest Java framework aplikacji internetowych w celu uproszczenia integracji rozwoju webowych interfejsów użytkownika. JavaServer Faces to znormalizowany technologia wyświetlania, które zostały określone w specyfikacji przez Java Community Process.

Ten poradnik nauczy Cię podstawowych pojęć JSF i zabierze cię też za pomocą różnych pojęć związanych z wyprzedzeniem JSF ramach.


Publiczność

Ten poradnik został przygotowany dla początkujących, aby pomóc im zrozumieć podstawowe programowanie JSF. Po ukończeniu tego kursu znajdą się na umiarkowanym poziomie wiedzy w programowaniu JSF, skąd można wziąć się do następnego poziomu.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu powinien posiadać podstawową wiedzę na temat języka programowania Java, edytora tekstu i realizacji programów itd Ponieważ mamy zamiar tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem JSF oparte, więc to będzie dobre, jeśli masz wiedzę na temat innych technologii internetowych, takich jak , HTML, CSS, AJAX etc.