Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

MongoDB Tutorial


MongoDB jest baza danych dokument open-source, a prowadzące bazy NoSQL. MongoDB jest napisany w języku C ++

Ten poradnik daje wielkie zrozumienie MongoDB pojęć potrzebnych do tworzenia i wdrażania wysoce skalowalną wydajność i zorientowaną bazę danych.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla profesjonalistów oprogramowania, którzy chcą dowiedzieć się MongoDB bazy danych w prostych i łatwych krokach. Ten poradnik daje wielkie zrozumienie pojęć MongoDB i po ukończeniu tego kursu będziesz na poziomie średniozaawansowanym wiedzy, skąd można wziąć sobie na wyższym poziomie wiedzy.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tej lekcji powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat baz danych, edytor tekstu i realizacji programów itd Ponieważ mamy zamiar rozwijać wysokiej wydajności bazy danych, więc to będzie dobre, jeśli masz wiedzę na temat podstawowych pojęć bazy danych (RDBMS) .