Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Objective-C Tutorial


Objective-C jest ogólnego przeznaczenia, język programowania obiektowego, która dodaje wiadomości Smalltalk stylu do języka programowania C. Jest to główny język programowania używany przez Apple dla OS X i iOS systemów operacyjnych i ich API, kakao i Cocoa Touch.

Wniosek ten przeprowadzi cię przez prostego i praktycznego podejścia podczas nauki języka programowania Objective-C.


Publiczność

Wniosek ten został przygotowany dla początkujących, aby pomóc im zrozumieć podstawowe i zaawansowane koncepcje związane z językami programowania Objective-C.


Wymagania

Przed rozpoczęciem prowadzenia praktyki z różnych rodzajów przykładów podanych w tej publikacji, robię założenie, że już jesteś świadomy tego, co jest programem komputerowym, a co to jest język programowania komputera?


Kompilacji / wykonywać programy objective-c

Dla większości z przykładów podanych w niniejszym poradniku znajdzieszSpróbuj to opcja skompilować i wykonać program objective-c-line, więc po prostu z niego skorzystać i cieszyć się swoją naukę.

Wypróbuj poniższy przykład stosującWypróbuj opcję dostępną w prawym górnym rogu okna Przykładowy kod poniżej -

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
   /* my first program in Objective-C */
   NSLog(@"Hello, World! \n");
   
   return 0;
}