Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Równolegle Computer Architecture Tutorial


Równoległa architektura komputera jest metoda organizowania wszystkie zasoby, aby zmaksymalizować wydajność i programowalność w granicach przedstawionych przez technologię i koszt w dowolnym momencie czasu. To dodaje nowy wymiar w rozwoju systemu komputerowego za pomocą coraz większej liczby procesorów. Ten poradnik zawiera podstawowe informacje związane z równoległej architekturze komputera, omawiając różne koncepcje i terminologii związanych z tematem.


Publiczność

Ten poradnik został przygotowany dla studentów realizujących albo tytuł magistra albo tytuł licencjata w dziedzinie informatyki, zwłaszcza tych, którzy są chętni, aby dowiedzieć się o równoległej architekturze informatyki.


Wymagania

W tym poradniku wszystkie tematy zostały wyjaśnione z poziomu podstawowego. Dlatego początkujący mogą zrozumieć ten poradnik bardzo łatwo. Jednak jeśli masz wcześniejszej wiedzy o architekturze komputera w ogóle, to będzie dość łatwy do uchwycenia pojęcia wyjaśnione tutaj.