Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

SDLC Tutorial


SDLC oznacza cyklu życia oprogramowania rozwoju. SDLC to proces składający się z szeregu planowanych działań w celu opracowania lub zmiany produkty programowe. Ten poradnik daje przegląd podstaw SDLC, modeli SDLC dostępnych i ich zastosowania w przemyśle. Ten poradnik omawia również na innych pokrewnych metod, takich jak Agile, RAD i prototypowania.


Publiczność

Ten poradnik jest istotne dla wszystkich specjalistów od oprogramowania w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju produktu oprogramowania i jego uwolnienia. Jest to poręczne odniesienia dla interesariuszy projektu jakości oprogramowania i menedżerów programu / projektu. Pod koniec tego poradnika czytelnicy będą rozwijać należytego zrozumienia SDLC i związanych z nimi pojęć i będzie w stanie wybrać i śledzić odpowiedni model dla danego projektu oprogramowania.


Wymagania

Nie istnieją konkretne przesłanki samouczka SDLC i wszelkie profesjonalne oprogramowanie może przejść przez ten samouczek, aby uzyskać większy obraz tego, jak aplikacje Wysoka jakość i produkty są przeznaczone. Dobra znajomość programowania lub badań lub zarządzania projektami daje dodatkową korzyść i pomóc uzyskać maksimum z tego tutoriala.