Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Software Testing Tutorial


Testowanie jest procesem oceny systemu lub jego składnik (i) z zamiarem znalezienia, czy spełnia on określone wymagania, czy nie.

Badanie wykonuje system w celu zidentyfikowania wszelkich luk, błędów lub brakujących wymagań w przeciwieństwie do rzeczywistych potrzeb.

Ten poradnik daje podstawową wiedzę na temat testowania oprogramowania, jego rodzaje, metody, poziomy i innych powiązanych terminologii.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla specjalistów testowania oprogramowania, którzy chcieliby zrozumieć ramach testów szczegółowo wraz z jej rodzajów, metod i poziomów. Ten poradnik zawiera wystarczającą ilość składników na początek procesu testowania oprogramowania, z którego można wziąć się do wyższych poziomów doświadczenia.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, trzeba mieć podstawową wiedzę na temat cyklu życia oprogramowania rozwoju (SDLC). Ponadto, należy mieć podstawową wiedzę o programowaniu przy użyciu dowolnego języka programowania.