Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Swift Tutorial


Swift jest nowym językiem programowania opracowany przez Apple Inc dla iOS i OS X rozwoju. Swift przyjmuje najlepiej C i Objective-C, bez ograniczeń kompatybilności C.

Swift wykorzystuje ten sam czas pracy jako istniejącego systemu Obj-C na Mac OS i iOS, która umożliwia programom Swift uruchomić na wielu istniejących iOS 6 i OS X 10.8 platformach.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla programistów, którzy chcieliby nauczyć się podstaw języka programowania Swift od podstaw. Ten poradnik daje wystarczającą wiedzę na temat języka programowania Swift skąd można wziąć się do wyższych poziomów doświadczenia.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, trzeba mieć podstawową wiedzę na temat terminologii programowania i narażeniem na dowolnym języku programowania.


Wykonaj Swift Online

Dla większości z przykładów podanych w niniejszym poradniku znajdą Państwospróbować mu opcji, więc po prostu skorzystać z tej opcji, aby wykonać swoje programy Swift na miejscu i cieszyć się swoją naukę.

Wypróbuj poniższy przykład stosującWypróbuj opcję dostępną w prawym górnym rogu poniższym polu kod przykładowy -

import Cocoa

/* My first program in Swift */
var myString = "Hello, World!"

println(myString)