Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

VSAM TutorialVSAM oznacza vsam. VSAM jest metoda dostępu do przechowywania plików używane w MVS, ZOS i OS / 390 systemów operacyjnych. Został on wprowadzony przez IBM w 1970 roku. Jest to metoda dostępu do wysokiej wydajności używana do organizowania danych w postaci plików w systemach mainframe.

VSAM jest używany przez COBOL i CICS w systemach mainframe do przechowywania i pobierania danych. VSAM ułatwia aplikacje do wykonywania operacji wejścia-wyjścia.


Publiczność

Ten poradnik jest przeznaczony dla programistów o potrzebie zrozumienia pojęć VSAM zaczynając od zera. Ten poradnik daje wystarczającą wiedzę na VSAM, z którego można wziąć się do wyższego poziomu wiedzy.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, trzeba mieć podstawową wiedzę na temat JCL i COBOL. Podstawowa znajomość dowolnego sposobu obsługi plików pomogą w zrozumieniu pojęć VSAM i poruszać się szybko na torze nauki.