Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Workplace Wellness Tutorial


Wielu pracodawców znalezienie rozwiązań zdrowotnych kosztownych, które w końcu dodać do ich kosztów operacyjnych, mimo wszystkich programów wellness konsumenckich opartych dostępnych. Jednak najnowsze rozwiązania innowacyjne zdrowia znajdują się skuteczne we wprowadzaniu hamująco na wzrost kosztów opieki zdrowotnej. W tym tutorialu, będziemy mieli dokładnie przyjrzeć kroków, które pracownicy mogą podjąć, aby poprawić swój stan zdrowia w miejscu pracy.


Publiczność

W opinii ekspertów, 82% chorób są styl życia opartego i dobrze zaprojektowany program wellness mogą mieć pozytywny wpływ na te choroby i ostatecznie skorzystają organizacji w zakresie redukcji chorób, wypadków, nieobecności i roszczeń medycznych i wreszcie zwiększone wydajność.

Ten poradnik ma uczulić czytelników na temat zagrożeń dla zdrowia pracuje długie roboczogodzin w stresującym środowisku, pod presją krótkich terminów.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tej lekcji, oczekuje się, że czytelnicy, aby zapoznać się z pojęciem spraw zdrowia pracowników oraz jakie czynniki stresowe mogą zwiększyć zagrożenie dla zdrowia w pracy zawodowej.