Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Przykłady XPath


Spróbujmy nauczyć się kilku podstawowych składni XPath patrząc na kilka przykładów.


Przykład dokumentu XML

Będziemy używać poniższego dokumentu XML w poniższych przykładach.

"Books.xml":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>

<book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>

<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

Zobacz "Books.xml" pliku w przeglądarce .


Ładowanie dokumentu XML

Korzystanie z XMLHttpRequest ładowania dokumentów XML jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.

Kod dla większości nowoczesnych przeglądarek:

var xmlhttp=new XMLHttpRequest()

Kod dla starych przeglądarek Microsoft (IE 5 i 6):

var xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

Wybór węzłów

Niestety, istnieją różne sposoby radzenia sobie z XPath w przeglądarce Internet Explorer i innych przeglądarek.

W naszych przykładach mamy włączone kod, który powinien działać z większością przeglądarek.

Internet Explorer używa selectNodes () aby wybrać węzły z dokumentu XML:

xmlDoc.selectNodes(xpath);

Firefox, Chrome, Opera i Safari użyć metody oceny (), aby wybrać węzły z dokumentu XML:

xmlDoc.evaluate(xpath, xmlDoc, null, XPathResult.ANY_TYPE,null);

Zaznacz wszystkie tytuły

Poniższy przykład wybiera wszystkie węzły tytuł:

Przykład

/bookstore/book/title
Spróbuj sam "

Wybierz tytuł pierwszej książki

Poniższy przykład wybiera tytuł pierwszego węzła książki pod tym elemencie księgarni:

Przykład

/bookstore/book[1]/title
Spróbuj sam "

Zaznacz wszystkie ceny

Poniższy przykład wybiera tekst z wszystkich węzłów cenowych:

Przykład

/bookstore/book/price[text()]
Spróbuj sam "

Zaznacz węzły cenowe z ceną> 35

Poniższy przykład wybiera wszystkie węzły cenowych z ceną wyższą niż 35:

Przykład

/bookstore/book[price>35]/price
Spróbuj sam "

Wybierz tytuł węzły z ceną> 35

Poniższy przykład wybiera wszystkie węzły tytułowy z ceną wyższą niż 35:

Przykład

/bookstore/book[price>35]/title
Spróbuj sam "