Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Przykłady XSLT


<Xsl: template>

Szablon zawiera zasady mają zastosowanie, gdy określony węzeł jest dopasowany

Przykład wyjaśnione


<Xsl: value-of> Element

Wyciąg wartość wybranego węzła

Przykład wyjaśnione


<Xsl: for-each> Element

Wybierz każdy element XML do określonego węzła ustawiony z <xsl: for-each> elementu

Filtr wyjście na zestaw węzłów

Przykłady przedstawione


<Xsl: sort> Element

Posortować dane wyjściowe w zestaw węzłów

Przykład wyjaśnione


<Xsl: if>

Umieścić test warunkowe wobec zawartości pliku XML

Przykład wyjaśnione


<Xsl: choose> Element

Przykład 1
Ten przykład doda pink background-color do "Artysta" kolumnie, gdy cena jest wyższa niż CD 10:

Przykład 2
Ten przykład doda różowy kolor tła do "Artysta" kolumnie kiedy cena płycie jest wyższy niż 10, a szary kolor tła, gdy cena jest wyższa niż CD 9 i mniejsza lub równa 10.

Przykłady przedstawione


<Xsl: apply-templates> Element

Stosowanie szablonów do elementów

Przykłady przedstawione