Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

Zookeeper Tutorial


Heca jest rozprowadzany serwis koordynacja zarządzać duży zestaw gospodarzy. Koordynowanie i zarządzanie usługi w środowisku rozproszonym jest skomplikowanym procesem. Heca rozwiązuje ten problem ze swoją prostą architekturą i API. Heca pozwala programistom skupić się na podstawowej logiki aplikacji bez obaw o rozproszonego charakteru wniosku.

Ramy Heca został pierwotnie zbudowany na "Yahoo!" dostępu do swoich aplikacji w łatwy i dynamiczny sposób. Później, Apache Heca stał się standardem dla zorganizowanej usługi używanej przez Hadoop, HBase i innych rozproszonych struktur. Na przykład, Apache HBase wykorzystuje Heca śledzić status rozproszonych danych. Ten poradnik wyjaśnia podstawy Heca, jak zainstalować i wdrożyć klaster Heca w środowisku rozproszonym i wreszcie kończy się kilkoma przykładami z wykorzystaniem programowania Java i przykładowe aplikacje.


Publiczność

Ten poradnik został przygotowany dla profesjonalistów aspirujących do kariery w analizie dużych ilości danych za pomocą Heca ramy. To daje wystarczającą wiedzę na temat korzystania Heca do tworzenia rozproszonych klastrów.


Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu, trzeba mieć dobrą znajomość Java, ponieważ serwer Heca działa na JVM, rozproszonego procesu i środowiska Linux.