ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

Excel ขั้นสูง เกี่ยวกับการสอน

Excel ขั้นสูง หน้าหลัก Excel ขั้นสูง ข้อเสนอแนะแผนภูมิ Excel ขั้นสูง แผนภูมิรูปแบบ Excel ขั้นสูง ออกแบบแผนภูมิ Excel ขั้นสูง ป้ายชื่อข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น Excel ขั้นสูง เส้นผู้นำ Excel ขั้นสูง ฟังก์ชั่นใหม่ Excel ขั้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที Excel ขั้นสูง จัดเรียงข้อมูลตามสี Excel ขั้นสูง slicers Excel ขั้นสูง แฟลชเติม Excel ขั้นสูง คำแนะนำ PivotTable Excel ขั้นสูง ข้อมูลแบบ Excel ขั้นสูง Pivot พลังงาน Excel ขั้นสูง การเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอก Excel ขั้นสูง เครื่องมือตารางสาระสำคัญ Excel ขั้นสูง เพาเวอร์วิว Excel ขั้นสูง การสร้างภาพ Excel ขั้นสูง แผนภูมิวงกลม Excel ขั้นสูง คุณลักษณะเพิ่มเติม Excel ขั้นสูง เพาเวอร์วิวบริการ Excel ขั้นสูง รายงานรูปแบบ Excel ขั้นสูง จัดการจำนวนเต็ม Excel ขั้นสูง แม่แบบ Excel ขั้นสูง สอบถาม Excel ขั้นสูง วิเคราะห์สมุดงาน Excel ขั้นสูง จัดการรหัสผ่าน Excel ขั้นสูง รูปแบบไฟล์ Excel ขั้นสูง คุณสมบัติที่ยกเลิก Excel ขั้นสูง คู่มือฉบับย่อ Excel ขั้นสูง ทรัพยากรที่มีประโยชน์


 

ขั้นสูงสอน Excel


ขั้นสูง Excel เป็นกวดวิชาที่ครอบคลุมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีไปสู่คุณลักษณะขั้นสูงใหม่ล่าสุดและมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มันมีความอุดมสมบูรณ์ของหน้าจอที่อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะเฉพาะในลักษณะขั้นตอนโดยขั้นตอน


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับทุกผู้อ่านผู้ที่ขึ้นอยู่อย่างมากในการใช้ MS-Excel เพื่อเตรียมความพร้อมแผนภูมิตารางและรายงานระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซับซ้อน มันจะช่วยให้ผู้อ่านทุกคนที่ใช้ MS-Excel เป็นประจำในการวิเคราะห์ข้อมูล


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้อ่านของการกวดวิชานี้ที่คาดว่าจะมีความเข้าใจก่อนที่ดีของคุณสมบัติพื้นฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel