ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

Excel ขั้นสูงฟังก์ชั่นการสอน


นี้ใช้ Microsoft Excel ในการกวดวิชาจะสอนวิธีการสร้างและใช้ฟังก์ชัน Excel คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Excel ในการดำเนินการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์สถิติการคำนวณตรรกะ กวดวิชานี้จะนำคุณขั้นตอนโดยขั้นตอนผ่านกระบวนการ


ผู้ชม

กวดวิชานี้มีไว้สำหรับคนที่ใช้ Excel แต่จะมีการข่มขู่โดยแนวคิดของสูตรและฟังก์ชั่น


ข้อกำหนดเบื้องต้น

กวดวิชานี้จะถือว่าคุ้นเคยของคุณด้วย fomulas พื้นฐานสำหรับการคำนวณใน Excel