ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

ปัญญาประดิษฐ์สอน


กวดวิชานี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ มันจะมาถึงความช่วยเหลือที่ดีถ้าคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องแน่นอน คุณสั้น ๆ สามารถรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของ AI ที่การวิจัยคือ prospering


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะถูกจัดเตรียมสำหรับนักเรียนในระดับเริ่มต้นที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผลบังคับใช้ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นบวก