ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

กฎหมายธุรกิจ เกี่ยวกับการสอน

กฎหมายธุรกิจ หน้าหลัก กฎหมายธุรกิจ กฏหมาย บริษัท หลักการของการดำรงอยู่แยกกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ The Corporate ปกคลุม หนี้สิน & สิทธิของโปรโมเตอร์ แนวคิดหนังสือบริคณห์สนธิสมาคม กฎหมายธุรกิจ ข้อบังคับของ บริษัท กฎหมายธุรกิจ หุ้น กฎหมายธุรกิจ กรรมการ คดเคี้ยวขึ้นของ บริษัท กฎหมายธุรกิจ การประชุมของ บริษัท กฎหมายธุรกิจ กฎหมายและการปฏิบัติการต่างๆ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญญา กฎหมายธุรกิจ กฏหมายของการขายสินค้า กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายขนของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติข้อพิพาทอุตสาหกรรม กฎหมายธุรกิจ พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายธุรกิจ คู่มือฉบับย่อ กฎหมายธุรกิจ ทรัพยากรที่มีประโยชน์


 

กวดวิชากฎหมายธุรกิจ


กวดวิชานี้นำเสนอกฎหมายธุรกิจภายในบริบทของอินเดียของ บริษัท พระราชบัญญัติคณะกรรมการ บริษัท กฏหมายกระทรวงกิจการองค์กร บริษัท แห่งชาติศาลกฎหมายและนายทะเบียนของ บริษัท อินเดียซึ่งจะให้ความคิดที่รัดกุม ๆ ที่ถูกต้องในการทำงานของธุรกิจ กฎหมายในประเทศอินเดีย


ผู้ชม

กวดวิชานี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนในการบริหารจัดการ, กฎหมายธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้มีไว้สำหรับทุกคนที่ปรารถนาที่จะได้ทำความคุ้นเคยกับด้านกฎหมายของการดำเนินธุรกิจ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้เข้าใจถึงการกวดวิชานี้ก็จะแนะนำให้มีความรู้ในระดับรากฐานของธุรกิจและการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะได้รับภาพรวมคร่าวๆของกฎหมายต่าง ๆ และทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจอาจพบว่ามันมีประโยชน์มาก