ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง หน้าหลัก คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง บทนำ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ตั้งค่า คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชั่น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง แคลคูลัสเชิงประพจน์ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง กริยาลอจิก คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง กฎของการอนุมาน คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง Operators & Postulates คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีกลุ่ม คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นับทฤษฎี คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง อุปนัยทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เวียนเกิด คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง กราฟ & กราฟรุ่น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นิพจน์บูลีน & ฟังก์ชั่น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ความเรียบง่ายของฟังก์ชั่นบูลีน คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง คู่มือฉบับย่อ คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ทรัพยากร


 

กวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง


คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องที่ใช้พีชคณิตและการคำนวณ มันจะขึ้นถูกนำไปใช้ในด้านการปฏิบัติของคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มันเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับการปรับปรุงการให้เหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา กวดวิชานี้จะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของชุดความสัมพันธ์และฟังก์ชันคณิตศาสตร์ Logic ทฤษฎีกลุ่มทฤษฎีนับน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์และการเหนี่ยวนำการกำเริบสัมพันธ์กราฟทฤษฎีต้นไม้และพีชคณิตบูลีน


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใฝ่หาการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ใด ๆ มันพยายามที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่สำคัญของคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง


ข้อกำหนดเบื้องต้น

กวดวิชานี้จะมีปริมาณเพียงพอของทั้งสองทฤษฎีและคณิตศาสตร์ ผู้อ่านที่คาดว่าจะมีความเข้าใจที่ดีพอสมควรของพีชคณิตประถมศึกษาและการคำนวณ