ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

DLLเกี่ยวกับการสอน


ห้องสมุด Link Dynamic (DLL) คือการดำเนินการของ Microsoft ของแนวคิดห้องสมุดสาธารณะ ไฟล์ DLL มีโค้ดและข้อมูลที่สามารถใช้โปรแกรมได้หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกันจึงจะส่งเสริมการใช้ซ้ำรหัสและ modularization นี้สั้นสอนให้ภาพรวมของของ Windows DLL พร้อมกับการใช้งานของ


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ที่สนใจในการเรียนรู้แนวคิดของ Windows DLL และวิธีการที่จะใช้พวกเขาในทางปฏิบัติ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีความเข้าใจที่ดีของแนวคิดของ Windows และคุณควรจะคุ้นเคยกับทั้ง VC ++ หรือ C / C ++