ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

อีคอมเมิร์ซกวดวิชา


E-Commerce หรืออิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์เป็นวิธีการทางธุรกิจที่ทันสมัย​​ที่อยู่ที่ความต้องการขององค์กรธุรกิจ

การอ้างอิงนี้จะนำคุณผ่านวิธีการที่ง่ายและปฏิบัติขณะที่เรียนรู้หลักการ E-commerce


ผู้ชม

อ้างอิงนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพื้นฐานแนวความคิดขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำปฏิบัติกับประเภทต่างๆของตัวอย่างที่ได้รับในการอ้างอิงนี้ฉันทำสมมติฐานที่ว่าคุณมีอยู่แล้วทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นตลาดผู้ซื้อผู้ขายพาณิชย์แบบดั้งเดิม