ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

Facebook สอนการตลาด


กวดวิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ชมเข้าใจวิธี Facebook สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดดิจิตอล นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่ Facebook ให้ลึกเข้าไปในความสนใจของผู้ใช้ 'ชอบไม่ชอบชีวิตส่วนตัวและพฤติกรรมการซื้อ นอกจากนี้ก็ยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลที่สามารถ tapped เป็นธุรกิจหรือองค์กรของคุณเพื่อสร้างโอกาสในการขายที่มีคุณภาพสูงสอบถามข้อมูลการขายและการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ


ผู้ชม

กวดวิชานี้เป็นผู้ที่ต้องการสร้างหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของพวกเขายืนในตลาดผ่าน Facebook เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสื่อสังคม ผู้ชมของการกวดวิชานี้คาดว่าจะมีความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดดิจิตอลและทักษะการสื่อสารที่ดี


ข้อกำหนดเบื้องต้น

เราคิดว่าคุณมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณโดดเด่นในด้านการตลาดดิจิตอล