ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

สอนเกม HTML


เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้เกมโดยใช้อะไร แต่ HTML และ JavaScript


ลองตัวเองตัวอย่าง

กวดวิชานี้มีตัวอย่างมากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาคุณเป็นเจ้าของเกม HTML

กับบรรณาธิการออนไลน์ของเราคุณสามารถแก้ไขรหัสและคลิกที่ปุ่มเพื่อดูผลลัพธ์

ตัวอย่าง

function startGame() {
    myGamePiece = new component(30, 30, "red" , 10, 120);
    myGamePiece.gravity = 0.05;
    myScore = new component("30px", "Consolas" , "black" , 280, 40, "text");
    myGameArea.start();
}

var myGameArea = {
    canvas : document.createElement("canvas"),
    start : function() {
        this.canvas.width = 480;
        this.canvas.height = 270;
        this.context = this.canvas.getContext("2d");
        document.body.insertBefore(this.canvas, document.body.childNodes[0]);
        this.frameNo = 0;
    },
    clear : function() {
        this.context.clearRect(0, 0, this.canvas.width, this.canvas.height);
    }
}
ลองตัวเอง»