ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

JavaFX กวดวิชา


JavaFX เป็นห้องสมุด Java ใช้ในการสร้างโปรแกรม Internet Rich โปรแกรมที่เขียนโดยใช้ห้องสมุดนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์ม โปรแกรมการพัฒนาโดยใช้ JavaFX สามารถทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, โทรศัพท์มือถือ, โทรทัศน์, แท็บเล็ต ฯลฯ ..

การพัฒนา GUI Applications โดยใช้โปรแกรมภาษาจาวาโปรแกรมเมอร์พึ่งพาห้องสมุดเช่น Advanced Windowing Tool kit และ Swings หลังจากการถือกำเนิดของ JavaFX เหล่านี้เขียนโปรแกรม Java ตอนนี้สามารถพัฒนาโปรแกรม GUI อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย

ในการกวดวิชานี้เราจะหารือเกี่ยวกับทุกองค์ประกอบที่จำเป็นของ JavaFX ที่คุณสามารถใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ต Rich


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรม Internet Rich ใช้ JavaFX


ข้อกำหนดเบื้องต้น

สำหรับการกวดวิชานี้มันจะสันนิษฐานว่าผู้อ่านมีความรู้ก่อนการเขียนโปรแกรมภาษา Java