ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

JBoss Fuseเกี่ยวกับการสอน


JBoss ฟิวส์เป็นรุ่น Enterprise โครงการ Apache Servicemix ชุมชน ฟิวส์เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาเปิดที่ดีที่สุดและต่ำรอยหน่วยความจำตาม ESB ฟิวส์ที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยี SOA


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะได้รับการเตรียมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการจะทำให้อาชีพในการบูรณาการองค์กรและ ESB กวดวิชานี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจมากพอในการสร้างและการปรับใช้เส้นทางอูฐและ CXF Web Services ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของ JBoss ฟิวส์


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณต้องมีความเข้าใจที่ดีของแกนชวาและ Maven