ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

JavaServer Faces (JSF) กวดวิชา


JavaServer Faces (JSF) เป็นกรอบโปรแกรมเว็บ Java-based ตั้งใจที่จะลดความซับซ้อนของบูรณาการพัฒนา Web-based ส่วนติดต่อผู้ใช้ JavaServer Faces เป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่ได้มาตรฐานซึ่งในกรงเล็บเปผ่านกระบวนการ Java Community

กวดวิชานี้จะสอนแนวคิด JSF ขั้นพื้นฐานและยังจะนำคุณผ่านแนวคิดล่วงหน้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรอบ JSF


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน JSF หลังจากเสร็จสิ้นการกวดวิชานี้คุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในระดับปานกลางของความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม JSF จากที่คุณสามารถเอาตัวเองไปอยู่ในระดับต่อไป


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา Java, แก้ไขข้อความและการทำงานของโปรแกรมอื่น ๆ เพราะเราจะไปพัฒนาโปรแกรมตามเว็บโดยใช้ JSF ดังนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ เช่น , HTML, CSS, AJAX ฯลฯ