ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

ขั้นตอนวิธีการสอนแบบคู่ขนาน


อัลกอริทึมแบบขนานสามารถดำเนินการพร้อมกันบนอุปกรณ์ประมวลผลที่แตกต่างกันแล้วรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง อัลกอริทึมแบบขนานมีประโยชน์อย่างมากในการประมวลผลปริมาณมากของข้อมูลในเวลาที่รวดเร็ว กวดวิชานี้จะให้คำแนะนำในการออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแบบคู่ขนาน นอกจากนี้ยังอธิบายถึงรูปแบบที่ใช้ในขั้นตอนวิธีการแบบคู่ขนานโครงสร้างของพวกเขาและการดำเนินการ


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในหัวข้อพื้นฐานถึงขั้นสูงของขั้นตอนวิธีแบบขนาน


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการกวดวิชานี้ทุกหัวข้อที่ได้รับการอธิบายจากระดับประถมศึกษา ดังนั้นการเริ่มต้นสามารถเข้าใจการกวดวิชานี้ได้อย่างง่ายดายมาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ก่อนการเขียนขั้นตอนวิธีการเรียงตามลำดับก็จะเป็นประโยชน์ในบางบท