ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

การรุกการสอนการทดสอบ


การทดสอบการเจาะจะใช้ในการหาข้อบกพร่องในระบบเพื่อที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลและดูแลการทำงาน กวดวิชานี้ให้เหลือบรวดเร็วของแนวคิดหลักของการทดสอบการเจาะ


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพื้นฐานของการทดสอบการเจาะและวิธีการที่จะใช้มันในทางปฏิบัติ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณควรมีความเข้าใจพื้นฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง