ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

PHP เกี่ยวกับการสอน

PHP บ้าน PHP แนะนำ PHP ติดตั้ง PHP วากยสัมพันธ์ PHP ตัวแปร PHP Echo / พิมพ์ PHP ชนิดข้อมูล PHP เงื่อนไข PHP ค่าคงที่ PHP ผู้ประกอบการ PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP ในขณะที่ลูป PHP สำหรับลูป PHP ฟังก์ชั่น PHP แถว PHP เรียงลำดับอาร์เรย์ PHP Superglobals

PHP การจัดการ

PHP ฟอร์ม การจัดการ PHP ฟอร์ม การตรวจสอบ PHP ฟอร์ม จำเป็นต้องใช้ PHP ฟอร์ม URL/E-mail PHP ฟอร์ม สมบูรณ์

PHP สูง

PHP อาร์เรย์หลายมิติ PHP วันและเวลา PHP ประกอบด้วย PHP ไฟล์ การจัดการ PHP ไฟล์ เปิด / อ่าน PHP ไฟล์ สร้าง / เขียน PHP ไฟล์ อัปโหลด PHP Cookies PHP Sessions PHP ฟิลเตอร์ PHP Filters สูง PHP ผิดพลาด การจัดการ PHP ข้อยกเว้น

MySQL Database

MySQL ฐานข้อมูล MySQL สัมพันธ์ MySQL Create DB MySQL Create ตาราง MySQL Insert Data MySQL รับ ID เข้าครั้งสุดท้าย MySQL ใส่หลาย MySQL Prepared MySQL Select Data MySQL Delete Data MySQL Update Data MySQL Limit Data

PHP - XML

PHP XML parsers PHP SimpleXML Parser PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX แนะนำ AJAX PHP AJAX ฐานข้อมูล AJAX XML AJAX ค้นหาสด AJAX RSS Reader AJAX โพลล์

PHP Examples

PHP ตัวอย่าง PHP ทดสอบ PHP ใบรับรอง

PHP การอ้างอิง

PHP แถว PHP ปฏิทิน PHP วันที่ PHP ไดเรกทอรี PHP ผิดพลาด PHP ระบบแฟ้ม PHP กรอง PHP FTP PHP HTTP PHP Libxml PHP จดหมาย PHP คณิตศาสตร์ PHP อื่น ๆ PHP MySQLi PHP SimpleXML PHP เชือก PHP XML PHP Zip PHP ช่วงเวลา

 

PHPทดสอบ


คุณสามารถทดสอบทักษะของคุณด้วย PHP แบบทดสอบ w3ii '


การทดสอบ

การทดสอบมี 25 คำถามและไม่มีการ จำกัด เวลา

การทดสอบไม่เป็นทางการก็แค่เป็นวิธีที่ดีที่จะเห็นเท่าใดคุณทราบหรือไม่ทราบว่าเกี่ยวกับ PHP

นับคะแนนของคุณ

คุณจะได้รับ 1 คะแนนสำหรับแต่ละคำตอบที่ถูกต้องAt the end of the Quiz, your total score will be displayed. ในตอนท้ายของแบบทดสอบ, คะแนนรวมของคุณจะปรากฏคะแนนสูงสุดคือ 25 คะแนน

เริ่มการทดสอบ

โชคดี!


รับรอง w3ii

w3ii 'รับรองออนไลน์

โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความสมดุลของการทำงานครอบครัวและการสร้างอาชีพ

มากกว่า 10 000 ใบรับรองที่ออกแล้ว!

ได้รับการรับรองของคุณ»

รับรอง HTML เอกสารความรู้ของ HTML

HTML5 รับรอง เอกสารความรู้ของ HTML5 ขั้นสูง

รับรอง CSS เอกสารความรู้ของ CSS ขั้นสูง

รับรอง JavaScript เอกสารความรู้ของ JavaScript และ HTML DOM

jQuery รับรอง เอกสารความรู้ของ jQuery

PHP รับรอง เอกสารความรู้ของ PHP และ SQL (MySQL)

รับรอง XML เอกสารความรู้ของ XML, DOM XML และ XSLT

Bootstrap รับรอง เอกสารความรู้ของกรอบ Bootstrap