ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

มืออาชีพสอนจริยธรรม


มืออาชีพจริยธรรมคือชุดของมาตรฐานที่อธิบายพฤติกรรมของมืออาชีพที่คาดว่าในทุกสาขาของการทำงาน ในการกวดวิชานี้เราจะตรวจสอบในประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมว่ามืออาชีพมีการจัดการกับในสภาพแวดล้อมขององค์กร


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ที่ได้เริ่มต้นอาชีพของพวกเขาและมีความสนใจที่จะรู้ว่าขอบเขตการทำงานของ บริษัท ที่พวกเขาจะต้องทำงานในขณะที่ทำงานทางของพวกเขาที่จะให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณจะคาดว่าจะมีความคิดความสงบและจะเปิดให้สำรวจจุดที่อธิบายไว้ในการกวดวิชานี้