ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

RSS กวดวิชา


RSS เป็นโปรโตคอลที่ให้วิธีเปิด syndicating และรวมเนื้อหาเว็บ เทคนิค RSS คือมาตรฐาน Syndication ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตอีกด้วย

กวดวิชานี้จะช่วยให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ใน RSS


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะเป็นความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่สำหรับผู้อ่านทุกคนที่ต้องการเขียนฟีด RSS สำหรับเว็บไซต์ของพวกเขาและเผยแพร่บนเว็บ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

บทเรียนนี้ต้องใช้ผู้อ่านที่จะมีความรู้พื้นฐานของ XML และใช้งานบนเว็บ