ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

Ruby on Railsเกี่ยวกับการสอน


Ruby on Rails เป็นกรอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีประสิทธิผลมากเขียนในทับทิมโดยเดวิด Heinemeier Hansson กวดวิชานี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่สมบูรณ์ใน Ruby on Rails


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการจะใช้ทับทิมกรอบการพัฒนาฐานข้อมูลได้รับการสนับสนุนการใช้งานเว็บ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของทับทิมและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่จะเข้าใจการกวดวิชานี้ นอกจากนี้คุณจะต้องคุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมทั่วไป