ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

Self-Esteem การสอน


ภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวชี้วัดมูลค่าของตัวเองของคน มันเป็นการประเมินตนเองของทัศนคติที่เป็นคนที่มีต่อตัวเอง ภาคภูมิใจในตนเองบนโลกไซเบอร์ความเชื่อการประเมินผลการตัดสินและอารมณ์ที่แตกต่างกัน


ผู้ชม

กวดวิชานี้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กผู้ใหญ่และมืออาชีพที่ทำงานในการเรียกร้องตารางเวลาและรู้สึกถึงความจำเป็นในการวิเคราะห์ความคิดของพวกเขาที่จะได้รับความเชื่อมั่น


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณคาดว่าจะซื่อสัตย์และเต็มใจที่จะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามองพวกเขาอย่างเป็นกลางและเรียนรู้จากการจำลอง