ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

TIKAเกี่ยวกับการสอน


กวดวิชานี้จะให้ความเข้าใจพื้นฐานของ Apache Tika ห้องสมุดรูปแบบไฟล์ที่รองรับเช่นเดียวกับเนื้อหาและข้อมูลการสกัดใช้ Apache Tika


ผู้ชม

กวดวิชานี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้อ่านใฝ่หาการเขียนโปรแกรม Java ที่ต้องการที่จะเรียนรู้การตรวจสอบชนิดเอกสารและการสกัดเนื้อหากับ Tika และสำหรับผู้อ่านที่มีความกระตือรือร้น


ข้อกำหนดเบื้องต้น

จะทำให้มากที่สุดของการกวดวิชานี้ผู้อ่านควรจะมีการเปิดรับก่อนที่จะมีการเขียนโปรแกรม Java กับ JDK 1.6 และแนวคิด IO ในชวา