ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

UMLเกี่ยวกับการสอน


UML เป็นภาษามาตรฐานสำหรับการระบุ, แสดงผลการสร้างและการบันทึกข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของระบบซอฟแวร์

UML ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้บริหารและวัตถุ UML 1.0 ร่างก็ได้เสนอให้ OMG ในมกราคม 1997

กวดวิชานี้จะช่วยให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ใน UML


ข้อกำหนดเบื้องต้น