ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

การสอนการสื่อสารไร้สาย


การสื่อสารไร้สายเป็นสาขาวิศวกรรมขั้นสูงของการสื่อสาร กวดวิชานี้จะช่วยในการพัฒนาภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีอยู่ของการสื่อสารไร้สายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมัน


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้รับการพัฒนาสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและแนวโน้มการพัฒนาของการสื่อสารไร้สาย


ข้อกำหนดเบื้องต้น

นี่คือการกวดวิชาพื้นฐานที่ผู้อ่านมีความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของอะนาล็อกและการสื่อสารแบบดิจิตอลสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย