ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

WSDLเกี่ยวกับการสอน


นี่คือบทแนะนำสั้น ๆ ที่อธิบายวิธีการใช้ WSDL เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการกระจายสภาพแวดล้อม. มันใช้มากมายตัวอย่างที่จะแสดงให้ฟังก์ชันการทำงานขององค์ประกอบที่ใช้ในไฟล์ WSDL เช่นคำจำกัดความประเภทข้อความชนิดของพอร์ตผูกพันพอร์ตและบริการ


ผู้ชม

กวดวิชานี้จะช่วยให้ผู้อ่านทุกคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้พื้นฐานของ WSDL และใช้คุณลักษณะของมันเพื่อติดต่อกับบริการ XML-based


ข้อกำหนดเบื้องต้น

WSDL มักจะใช้ในการรวมกันด้วยสบู่และ XML Schema ดังนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของ XML Schema, namespace XML และบริการเว็บเพื่อที่จะทำให้มากที่สุดของการกวดวิชานี้