ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

XQueryเกี่ยวกับการสอน


XQuery เป็นภาษาแบบสอบถามที่ใช้ในการดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบของของ XML XQuery คือเพื่อ XML สิ่ง SQL เป็นฐานข้อมูล

กวดวิชานี้จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบพื้นฐานของ XQuery กับตัวอย่างที่เหมาะสม


ผู้ชม

กวดวิชานี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ XQuery มันมีความเข้าใจเพียงพอใน XQuery จากที่คุณสามารถเอาตัวเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณควรมีความรู้พื้นฐานของ XML และ XPath