ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

XSLTเกี่ยวกับการสอน


E X tensible S tylesheet L anguage T ransformation รู้จักกันทั่วไปว่า XSLT เป็นวิธีในการแปลงเอกสาร XML ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น XHTML

กวดวิชานี้จะสอนพื้นฐานของ XSLT กวดวิชาที่มีบทพูดคุยทุกองค์ประกอบพื้นฐานของ XSLT กับตัวอย่างที่เหมาะสม


ผู้ชม

อ้างอิงนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ XSLT กวดวิชานี้จะทำให้คุณเข้าใจเพียงพอใน XSLT จากที่คุณสามารถเอาตัวเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการกับการกวดวิชานี้คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ XML, HTML และ Javascript